Pär har kunder i Finland

Affärer med kunder i utlandet? Inga problem! Per Lundström är en av entreprenörerna hos Convoy som har kunder i utlandet. I Pärs fall handlar det om en kund i Finland.

Per Lundström är fotograf och har varit ansluten till Convoy under ett par år. Redan från starten hade Pär en kund i Finland och behövde få hjälp med att fakturera denna. Faktureringen innebar inga problem, men det var några fler saker Pär fick tänka på - bland annat att alltid be om lite fler företagsuppgifter från kunden.