Pär har kunder i Finland

Affärer med kunder i utlandet? Inga problem! Per Lundström är en av entreprenörerna hos Convoy som har kunder i utlandet. I Pärs fall handlar det om en kund i Finland.

Läs mer

Gör det du är bra på - med egenanställning hos Convoy!

Nu finns den nya foldern med information om egenanställning - "Gör det du är bra på!" Du möter bland annat några egenanställda som berättar om varför de valt att bli egenanställda.

Läs mer

Idékonferens 2012

I slutet av november genomfördes Convoys Idékonferens 2012 på Medlefors. 15 egenanställda entreprenörer deltog och fick föreläsningar om både sociala medier och om hur kroppsspråket påverkar..

Läs mer

Flexibelt entreprenörskap

Convoy driver projekt "Flexibelt entreprenörskap". Projektet arbetar med nätverkande, samverkan och utvecklingsinsatser inom olika områden. Branschsamverkan är ett.

Läs mer

Studiebesök hos Apres-Ge

I september 2012 besökte Convoys projekt Flexibelt entreprenörskap Apres-Ge och deras projekt Essaim i Geneve. Vi var nyfikna på hur de arbetade med nya former för företagande i Schweiz.

Läs mer

Convoy har kontaktats av UF-företag som upplevde problem med att fakturera sina kunder.

Efter en dialog med UF hittade Convoy en lösning. Resultat: tre UF-företag kunde ta betalt av sina kunder på ett enkelt sätt!


 

Läs mer...