Om Convoy

Convoy är ett egenanställningsföretag. Vi gör det enklare för fler i alla åldrar att starta egen verksamhet, fakturera kunder och göra justa affärer. Vi drivs av idén att om människor ges bättre förutsättningar att utveckla sin kreativitet, så får Sverige fler entreprenörer och fler människor i arbete.

Vi arbetar med egenanställning utifrån grundsynen att egenanställning är ett förenklat entreprenörskap - ett enklare sätt att starta och driva en verksamhet och göra justa affärer. Vi arbetar med utvecklingsinsatser av egenanställda - för att de få de bästa förutsättningarna att driva sina verksamheter. Och vi är övertygade om att samverkan mellan nya entreprenörer bidrar positivt till starkare verksamheter - samverkan kan få ett plus ett att  bli tre. Därför arbetar vi bland annat med att skapa arenor för samverkan på olika sätt - nätverksträffar och webinarier är två vägar. Många av dessa insatser bedrivs i projekt. Det senaste projekt vi drivit var projektet Flexibelt entreprenörskap, finansierat av EU:s regionala fond, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten.

Vi samverkar själva med liknande företag i Sverige genom Nätverket för egenanställningsföretag och i Europa med företag och organisationer kopplade till SEIE, Shared Enterprises Initiatives in Europe - vår senaste vän är Apres-Ge, ett socialt företag i Geneve som driver inkubatorverksamhet. Studiebesök och möten ger oss mer inspiration till nya tankar och idéer som kan förbättra vår verksamhet för våra entreprenörer ytterligare. Bilden ovan är från ett studiebesök hos Apres-Ge.

Verksamhetsform

Convoy drivs som en ekonomisk förening, ett kooperativt företag om du vill. Convoys medlemmar/delägare har uttalat att Convoy är vinstdrivande, men inte vinstutdelande - all vinst ska återinvesteras i mer, bättre och billigare verksamhet för våra egenanställda! Våra medlemmars/delägares nytta av Convoy är bland annat att vi uppfyller medlemsorganisationernas önskan om enklare och smartare former att driva verksamhet på ett just sätt!

Här kan du läsa mer om Convoy och vår vision. Du möter också vår styrelse här och får höra mer om deras tankar kring Convoy och egenanställningskonceptet.

Medlemmar/delägare

Medlemmar och delägare i Convoy är:

 Samtliga delägare, utom Hushållningssällskapet Jämtland, är idag representerade i Convoys styrelse. Styrelsens ledamöter presenteras nedan.

 

Vår vision

Convoy skapar möten mellan entreprenörer för att utveckla affärer och företagande

 

Vår styrelse

 

Torbjörn Halvardsson, ordförande

Företagarna Västerbotten

- Ett av hindren för eget företagande är osäkerheter om den egna affärsidén och möjligheten att själv erhålla en vettig utkomst. Många blivande entreprenörer vågar inte testa sin möjligheter på grund av denna osäkerhet och goda affärsidéer hamnar i byrålådan.

Företagarna Västerbotten är en av flera huvudmän som startat företaget Convoy och vi tror att detta kan skapa nya möjligheter till flera nystartade företag i norra Sverige.

   

Thomas Hartman, vice ordförande

Coompanion Västerbottens län

- Convoy är ett roligare och lättare sätt att starta företag. Det är ett konkret sätt att bidra till regionens utveckling, ökad kreativitet och fler jobb.

   

Lars Westerlund

Länsbygderådet Västerbotten

- Länsbygderådet i Västerbotten vill verka för en företagsam och levande landsbygd i Västerbotten. Vi anser därför att en av de viktigaste framtidsfrågorna är hur vi tillsammans med andra kan skapa goda förutsättningar och villkor för människor som vill bo och verka på vår landsbygd.

Egenanställning är ett sätt att underlätta företagsstarter samt att öka landsbygdens attraktionskraft. Vi behöver fler goda exempel, fler positiva berättelser och fler kreativa, driftiga människor. Convoy kan bidra till det.

 

 

Ann-Louise Hagström

Hela Sverige Ska Leva, Norrbotten

- Inom min organisation möter jag många kreativa, engagerade människor med goda affärsidéer. Flertalet saknar kunskap eller erfarenhet av att driva företag och vågar därför inte testa sina idéer.

Convoys egenanställningskoncept innebär för dessa människor en möjlighet att testa sin affärsidé. Förutsättningen att bo och verka på landsbygden ökar då fler människor kan skapa egen försörjning vilket även bidrar till den regionala utvecklingen.

   

Håkan Gyllbring

Hushållningssällskapet AC/BD

- Vi på Hushållningssällskapet har alltid satt landsbygdens entreprenörer i första rummet. Convoy erbjuder ett knivskarpt verktyg som innebär att fler människor kan förverkliga sina ideer och samtidigt bidra till en levande och modern landsbygd. Jag kan inte heller låta bli att nämna att jag själv haft ett företag inom Convoy-familjen….

   
Bild kommer

Elisabeth Nordström

Företagarna Norrbotten

Text kommer

   

Foto: Jens Lundahl

Anna Frestadius

Coompanion Jämtland

- Coompanion Jämtlands län ser behovet för människor att vara företagsamma på ett enklare sätt. Egenanställning är således ett bra verktyg för att utveckla och stärka individen i sitt entreprenörskap och för samhället som helhet innebär det hållbar tillväxt när människor kan få testa på sin affärsidé, se om den bär och hur den kanske bör förädlas.   

Vi ser att egenanställning bidrar till lokal utveckling och att personer som tidigare inte sett företagande som en möjlighet, växer som människor när de kan göra business av det som de brinner för.
   

Seth Westerlund

Coompanion Norrbotten

- Vi i Coompanion Norrbotten har gått in i Convoy för att vi vill utveckla samhället och skapa tillväxt genom att skapa en ny modell att göra det enklare att bli företagare.

Vi ser det också som ett framtida sätt för fler som står en bit ifrån arbetsmarkanden att genom Convoy kunna "fakturera sig" tillbaka till arbetsmarkanden.

 

 

 
 
 

NYTT FRÅN MEDLEMMARNA

Här hittar du mer nyheter från Convoy och från medlemmarna/delägarna i Convoy

 

  Convoy

 

  Företagarna Norrbotten

 

  Företagarna Västerbotten

 

  Coompanion Norrbotten

 

  Coompanion Västerbotten

 

  Coompanion Jämtland

 

  Hushållningssällskapet AC/BD

 

  Hushållningssällskapet Jämtland (facebook ej aktiv)

 

Hela Sverige Ska Leva Norrbotten

 

  Länsbygderådet Västerbotten

 

  Hela Sverige Ska leva Jämtland

 

 
 
 
 
 
 Egenanställningsföretaget norr, kallat Convoy

Om Convoy Här hittar du oss Ekonomisk information
Våra tjänster Renmarkstorget 5 D, 1 tr Egenanställningsföretaget norr ek för
Om Convoy 903 26 UMEÅ Vi har F-skattsedel
Villkor, priser och avgifter 070-553 81 96 Organisationsnummer: 769620-4820

kontakt@convoy.se Bankgiro: 451-8585

Copyright Egenanställningsföretaget norr ek för © 2011-2018 - All Rights Reserved.