Om Convoy

Convoy är ett egenanställningsföretag. Vi gör det enklare för fler i alla åldrar att starta egen verksamhet, fakturera kunder och göra justa affärer. Vi drivs av idén att om människor ges bättre förutsättningar att utveckla sin kreativitet, så får Sverige fler entreprenörer och fler människor i arbete.

Vi arbetar med egenanställning utifrån grundsynen att egenanställning är ett förenklat entreprenörskap - ett enklare sätt att starta och driva en verksamhet och göra justa affärer. Vi arbetar med utvecklingsinsatser av egenanställda - för att de få de bästa förutsättningarna att driva sina verksamheter. Och vi är övertygade om att samverkan mellan nya entreprenörer bidrar positivt till starkare verksamheter - samverkan kan få ett plus ett att  bli tre. Därför arbetar vi bland annat med att skapa arenor för samverkan på olika sätt - nätverksträffar och webinarier är två vägar. Många av dessa insatser bedrivs i projekt. Ett projekt vi drivit var projektet Flexibelt entreprenörskap, finansierat av EU:s regionala fond, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten. Vi var också en av de organisationer som fick uppdrag från Tillväxtverket att driva projekt inom ramen för satsningen på entreprenörskap för nyanlända.

Vi samverkar själva med liknande företag i Sverige genom Nätverket för egenanställningsföretag och i Europa med företag och organisationer kopplade till SEIE, Shared Enterprises Initiatives in Europe - vår senaste vän är Apres-Ge, ett socialt företag i Geneve som driver inkubatorverksamhet. Studiebesök och möten ger oss mer inspiration till nya tankar och idéer som kan förbättra vår verksamhet för våra entreprenörer ytterligare. Bilden ovan är från ett studiebesök hos Apres-Ge.

Verksamhetsform

Convoy drivs som en ekonomisk förening, ett kooperativt företag om du vill. Convoys medlemmar/delägare har uttalat att Convoy inte ska dela ut någon vinst till sina medlemmar, utan vi ska återinvestera all eventuell vinst i mer, bättre och billigare verksamhet för våra egenanställda! Det innebär att ju fler vi blir som fakturerar mer, ju billigare och bättre kan vi göra våra tjänster.

Medlemmar/delägare

Medlemmar och delägare i Convoy verksamhetsåret 2021/2022 är:

 

Vår styrelse

Thomas Hartman, ordförande

Coompanion Västerbotten

- Convoy är ett roligare och lättare sätt att starta företag. Det är ett konkret sätt att bidra till regionens utveckling, ökad kreativitet och fler jobb.

 

   
 

Lars Westerlund, vice ordförande

Hela Sverige Ska Leva Västerbotten

- Hela Sverige Ska Leva i Västerbotten vill verka för en företagsam och levande landsbygd i Västerbotten. Vi anser därför att en av de viktigaste framtidsfrågorna är hur vi tillsammans med andra kan skapa goda förutsättningar och villkor för människor som vill bo och verka på vår landsbygd.

Egenanställning är ett sätt att underlätta företagsstarter samt att öka landsbygdens attraktionskraft. Vi behöver fler goda exempel, fler positiva berättelser och fler kreativa, driftiga människor. Convoy kan bidra till det.

 

 Elisabeth Widman

Elisabeth Vidman

Coompanion Norrbotten

Jag har ett brinnande intresse för de kooperativa grundvärderingarna - att dela på ägarskap och ansvar med mål att ge medlemmarna största möjliga nytta. Convoy kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande, och möjliggör och underlättar entreprernörskap genom ett egenanställningsföretagande.

 

 

 

Jonas Nordin

Företagarna Västerbotten

 

 

   
 

Jessica Ottosson

Coompanion Jämtland

- Text kommer

   

Andra medlemmar om Convoy

 
   

Foto: Jens Lundahl

Anna Frestadius

Coompanion Jämtland

- Coompanion Jämtlands län ser behovet för människor att vara företagsamma på ett enklare sätt. Egenanställning är således ett bra verktyg för att utveckla och stärka individen i sitt entreprenörskap och för samhället som helhet innebär det hållbar tillväxt när människor kan få testa på sin affärsidé, se om den bär och hur den kanske bör förädlas.   

Vi ser att egenanställning bidrar till lokal utveckling och att personer som tidigare inte sett företagande som en möjlighet, växer som människor när de kan göra business av det som de brinner för.
   
 

 

 

 

 

 
 
 

NYTT FRÅN MEDLEMMARNA

Här hittar du mer nyheter från Convoy och från medlemmarna/delägarna i Convoy

 

  Convoy

 

  Företagarna Västerbotten 

 

  Coompanion Norrbotten 

 

  Coompanion Västerbotten

 

  Coompanion Jämtland

 

  Hushållningssällskapet Jämtland

 

  Hela Sverige Ska Leva Västerbotten

 

 

 

 
 
 
 
 
 Egenanställningsföretaget norr, kallat Convoy

Om Convoy Här hittar du oss Ekonomisk information
Våra tjänster Renmarkstorget 5 D, 1 tr Egenanställningsföretaget norr ek för
Om Convoy 903 26 UMEÅ Vi har F-skattsedel
Priser och avgifter 070-553 81 96 Organisationsnummer: 769620-4820
Integritetspolicy | Cookiepolicy kontakt@convoy.se Bankgiro: 451-8585

Copyright Egenanställningsföretaget norr ek för © 2011-2022 - All Rights Reserved.