Bild Jessica Ottosson, Coompanion Jämtland

Om Convoy

Convoy är ett kooperativt egenanställningsföretag. Vi gör det enklare för fler i alla åldrar att starta egen verksamhet, fakturera kunder och göra justa affärer. Vi drivs av idén att om människor ges bättre förutsättningar att utveckla sin kreativitet, så får Sverige fler entreprenörer och fler människor i arbete.

Vi arbetar med egenanställning utifrån grundsynen att egenanställning är ett förenklat entreprenörskap - ett enklare sätt att starta, testa och driva en verksamhet. Att få prova sin idé i en trygg miljö leder till stabilare företag när anslutna väljer att gå vidare och starta företag i traditionell form. Omkring 20% av de som startat verksamhet hos oss har efter en tid gått vidare och startat eget företag - med stöd av oss, våra medlemmar och partners.

Vi arbetar med utvecklingsinsatser av egenanställda - för att de få de bästa förutsättningarna att testa och driva sina verksamheter, och vi ger de anslutna rådgivning. Detta sker bland annat genom samverkan med våra medlemsorganisationer som ger möjlighet för våra anslutna att använda oss av deras mångsidiga utbud. Allt för att öka entreprenörskapet i Sverige. 

Vi är övertygade om att samverkan mellan nya entreprenörer bidrar positivt till starkare verksamheter - samverkan kan få ett plus ett att  bli tre. Därför arbetar vi bland annat med att skapa arenor för samverkan på olika sätt, och nätverksträffar och webinarier är två vägar.

Flera av dessa insatser bedrivs i projekt. Vi har själva drivit projektet Flexibelt entreprenörskap, finansierat av EU:s regionala fond, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten, som fokuserade på utveckling av egenanställda. Vi var också en av de organisationer som fick uppdrag från Tillväxtverket att driva projekt inom ramen för satsningen på entreprenörskap för nyanlända, Snabbspår till företagande för nyanlända.

De senaste projekten vi deltagit i är Coompanion Fyrbodals projekt Convoy Väst, som informerade om egenanställning som koncept, Coompanion Sveriges Empowerment+, där vi testade olika metoder för civilsamhällets organisationer att bidra till fler jobb och det nu pågående ProAct, ett kompetensutvecklingsprojekt där flera civilsamhällesorganisationer deltar.

Vi samverkar själva med liknande företag i Sverige genom nätverkande, och i Europa med företag och organisationer kopplade till SEIE, Shared Enterprises Initiatives in Europe. Vår senaste europeiska vän är Apres-Ge, ett socialt företag i Geneve som driver inkubatorverksamhet. Studiebesök och möten ger oss mer inspiration till nya tankar och idéer som kan förbättra vår verksamhet för våra entreprenörer ytterligare. Bilden ovan är från ett studiebesök hos Apres-Ge.

Verksamhetsform

Convoy drivs som en ekonomisk förening, ett kooperativt företag om du vill. Convoys medlemmar/delägare har uttalat att Convoy inte ska dela ut någon vinst till sina medlemmar, utan vi ska återinvestera all eventuell vinst i mer, bättre och billigare verksamhet för våra egenanställda!

Det innebär att ju fler det blir som använder Convoy, ju billigare och bättre kan vi göra tjänsten.

Medlemmar/delägare

Medlemmar och delägare i Convoy verksamhetsåret 2022/2023 är:

 

Vår styrelse verksamhetsåret 2022/2023

Thomas Hartman, ordförande

Coompanion Västerbotten

- Convoy är ett roligare och lättare sätt att starta företag. Det är ett konkret sätt att bidra till regionens utveckling, ökad kreativitet och fler jobb.

 

   
 

Lars Westerlund, vice ordförande

Hela Sverige Ska Leva Västerbotten

- Hela Sverige Ska Leva i Västerbotten vill verka för en företagsam och levande landsbygd i Västerbotten. Vi anser därför att en av de viktigaste framtidsfrågorna är hur vi tillsammans med andra kan skapa goda förutsättningar och villkor för människor som vill bo och verka på vår landsbygd.

Egenanställning är ett sätt att underlätta företagsstarter samt att öka landsbygdens attraktionskraft. Vi behöver fler goda exempel, fler positiva berättelser och fler kreativa, driftiga människor. Convoy kan bidra till det.

 

 Kristin Bergwall Coompanion Norrbotten web b150xh213

Foto: Viveka Österman

Kristin Bergwall

Coompanion Norrbotten

Convoy är en nyckel till ett enklare sätt att driva företag och kan därmed bidra till Coompanions vision ”Att göra entreprenörer av fler”.

Vi på Coompanion Norrbotten är stolta att bidra till en kooperativ, hållbar och entreprenöriell verksamhet som bidrar till utveckling i vår region.

 

 

 Lotta Aberg Coompanion Fyrbodal b150xh221

Lotta Åberg

Coompanion Fyrbodal

För oss på Coompanion Fyrbodal är det vinna-vinna att vara medlemmar i Convoy. Vi vill att entreprenörerna i vår rådgivning ska starta hållbara företag när det är dags, och genom Convoy får de erfarenhet och ökade kunskaper i företagande.

Dessutom är vi båda kooperativa organisationer som ser till medlemmarnas och samhällets bästa, och därför återinvesterar Convoy eventuellt överskott i mer, bättre och billigare verksamhet för de som använder tjänsten.

   
 Jessica Ottosson, Coompanion Jämtland

Jessica Ottosson

Coompanion Jämtland

- Text kommer

   

Andra medlemmar och tidigare styrelseledamöter om Convoy

 
   

Foto: Jens Lundahl

Anna Frestadius

Tidigare styrelseledamot för Coompanion Jämtland

- Coompanion Jämtlands län ser behovet för människor att vara företagsamma på ett enklare sätt. Egenanställning är således ett bra verktyg för att utveckla och stärka individen i sitt entreprenörskap och för samhället som helhet innebär det hållbar tillväxt när människor kan få testa på sin affärsidé, se om den bär och hur den kanske bör förädlas.   

Vi ser att egenanställning bidrar till lokal utveckling och att personer som tidigare inte sett företagande som en möjlighet, växer som människor när de kan göra business av det som de brinner för.
   
 

 

 

 

 

 
 
 

NYTT FRÅN MEDLEMMARNA

Här hittar du mer nyheter från Convoy och från medlemmarna/delägarna i Convoy

 

  Convoy

 

  Företagarna Västerbotten  

 

  Coompanion Norrbotten  

 

  Coompanion Västerbotten 

 

  Coompanion Jämtland

 

  Coompanion Fyrbodal/Väst

 

  Hela Svergie ska Leva Västerbotten

 

  Hushållningssällskapet Jämtland

 Egenanställningsföretaget norr, kallat Convoy

Om Convoy Här hittar du oss Ekonomisk information
Våra tjänster Renmarkstorget 5 D, 1 tr Egenanställningsföretaget norr ek för
Om Convoy 903 26 UMEÅ Vi har F-skattsedel
Priser och avgifter 070-553 81 96 Organisationsnummer: 769620-4820
Integritetspolicy | Cookiepolicy kontakt@convoy.se Bankgiro: 451-8585

Copyright Egenanställningsföretaget norr ek för © 2011-2022 - All Rights Reserved.