Omkring 40 representanter för egenanställningsföretag, politiska partier, fack och myndigheter deltog vid Egenanställningsdagen på Grand, arrangerad av Convoy. Detta var den största träffen hittills med branschföretag, och utgjorde ramen när företagen bildade ett nationellt nätverk.

 

 

Omkring 40 representanter för egenanställningsföretag, politiska partier, fack och myndigheter deltog vid Convoys arrangemang på på Grand Hotel. En spännande föreläsning och många intressanta synpunkter och inlägg från deltagarna i panelsamtalet utgjorde ramen när den största träffen hittills för egenanställningsföretag genomfördes under namnet Egenanställningsdagen på Grand. Dessutom tog egenanställningsföretagen det historiska beslutet att bilda ett nationellt nätverk! Dagen får betraktas som en succé.

 

Egenanställningsdagen inleddes med att Thomas Åberg, verksamhetsledare på Convoy och projektledare för Flexibelt entreprenörskap hälsade deltagarna välkomna till konferensen. Thomas kunde konstatera att så många egenanställningsföretag aldrig hade varit samlade tidigare, vilket bara det innebar en framgång. 

Fredrik Arvas, som tidigare startat och drivit egenanställningsföretag och som de senaste åren har studerat egenanställningskonceptet nationellt och internationellt, tog vid och  gav en föreläsning som både blickade bakåt, gav en bild av nuläget och pekade på frågeställningar för framtiden. Att det finns frågeställningar att diskutera är helt klart - synen på egenanställda uppdragstagare och A-kassa är en och det finns fler. Du hittar bilderna/innehållet i Fredriks föreläsning här och du kan även se hans föreläsning på Convoy via Bambuser där du väljer "E-dag Thomas, Fredriks föreläsning". Till filmen blivit redigerad kan du manuellt frlytta fram till cirka minut 18.30 på filmen, då själva programmet börjar med Thomas Åbergs inledning följt av Fredrik Arvas föreläsning. 

Efter föreläsning och lunch tog ett panelsamtal vid. Lars U Granberg, styrelseledamot i Convoy och tidigare riksdagsman (s), hade rollen som moderator och Lars inledde med att berätta lite om varför han tyckte att egenanställningskonceptet har många fördelar. Sven-Erik Österberg, riksdagsman (s), uppmanade de samlade egenanställningsföretagen att samverkan och där höll Hans Rothenberg, riksdagsman (m), med. Hans pekade på vikten av att branschen definierar sig och att den börjar beskriva möjligheterna som finns med konceptet. På så sätt blir det lättare att diskutera förändrade förutsättningar med beslutsfattare på olika nivåer. Sven-Erik menade att det kanske är dags för att starta en utredning om förutsättningar för egenanställda för att på så sätt klara ut vilka spelregler som bör gälla. Även Martin Wästfelt, chefsjurist på fackförbundet Unionen, uppmanade egenanställningsföretagen att gå samman och agera gemensamt.  Du kan själv se panelens inlägg och fundera på hur du ser på egenanställning via Convoy via Bambuser där du väljer "Panelsamtalet". Även här föreslår vi att du flyttar fram "i handlingen", här till minut 6.

Efter konferensen fortsatte egenanställningsföretagen med ett internt möte. Företagen tog panelens råd på allvar, och Thomas Åberg fick, i egenskap av värd för mötet, nöjet att klubba igenom ett enhälligt beslut om att starta ett gemensamt officiellt nätverk för egenanställningsföretag i Sverige. Nätverkets främsta uppgifter blir inledningsvis att skapa ett forum för interna diskussioner och att diskutera eventuella gemensamma informationsinsatser. Samtliga egenanställningsföretag är inbjudnad att medverka i nätverket.

Efter en lång och intensiv dag kunde Convoy, som arrangerade Egenanställningsdagen på Grand, se tillbaka på en mycket lyckad aktivitet som gett resultat på många plan - ett närverk har bildats, många nya kontakter har slutits och beslutsfattare har fått gedigen information om konceptets möjligheter. Redan nu har diskussionerna börjat om Convoys Egenanställningsdag på Grand 2013!