Malin Ylinenpää heter Convoys nya projektresurs i Norrbotten. Malin jobbar på Hushållningssällskapet i Luleå med bland annat ekonomirådgivning, börjar sitt arbete för Convoy i månadsskiftet augusti-september bland annat med att ta fram ett koncept för affärsutveckling för egenanställda entreprenörer. 

 

 

 

   
   
   

 

Malin har erfarenhet av egenanställing från tiden då hon hade uppdrag som ambassadör för Projekt Egenanställning. Dessa erfarenheter tillsammans med hennes kompetens inom såväl ekonomi som marknadsföring kommer att bli mycket nyttiga för både Convoy och våra entreprenörer.

Malin arbetar idag som rådgivare på Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB i Luleå. Bland hennes arbetsuppgifter finns att bistå företagare på landsbygden med ekonomisk rådgivning, boksluts- och deklarationshjälp, framtagande av kalkyler, stödansökningar och andra företagsekonomiska frågor. Kunderna består av allt från nystartade företag till mer etablerade företagare och Malin arbetar nära både företagarna, deras banker och andra finansiärer som exempelvis länsstyrelsens landsbygdsenhet. Den grund Malin står på för detta arbete är en magisterexamen inom ämnesområdet ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Utbildningen var i huvudsak inriktad mot marknadsföring men hon profilerade även utbildningen mot managementsidan.

Förutom ekonomisk rådgivning har Malin erfarenhet och kompetens från kurser i marketing management, projekt och ledarskap, human resource management, förhandling och medling. Relationsmarknadsföring och e-business är andra områden hon har utbildning kring. Malin är övertygad om att dessa områden är av stor betydelse för att dagens företag ska kunna hävda sig i den höga konkurrens som råder.

Convoy får nu tillgång till en ny resurs - som är ambitiös och målinriktad med kompetenser som både Convoy och våra entreprenörer kommer att få god nytta av. Vi hälsar Malin välkommen till projektet Flexibelt entreprenörskap hos Convoy!