Convoy var en av de inbjudna organisationerna som presenterade tankar kring projekt kopplade till turismnäringen vid en träff i Lycksele den 18 december. Träffen syftade till att skapa en överblick över vad organisationerna har för ambitioner att söka för framtida projekt och driva för frågor.

Utgångspunkten var att underlätta för projektaktörer och att undvika att dubblera insatser och istället rekommendera varandra som partners
på ett effektivare sätt. Vid träffen fick deltagande organisationer och företag möjlighet att kort presentera sina framtidsplaner vad gäller projekt mm.

Convoy var en av organisationerna som presenterade en projektidé. Syftet med Convoys projektidé är att underlätta för små och medelstora turismföretagare att hitta och använda kompetens utan att för den skull behöva fokusera på personaladministration. Projektidén tar avstamp dels i nyligen presenterade utredningar som visar att unga som väljer att flytta från inlandet i hög grad blir kvar dit de flyttat alternativt flyttar vidare till större orter. Hittills har det funnits en tro på att de som flyttar väljer att flytta tillbaka när de blir äldre, men det finns tydliga signaler på att orter och områden utöver universitetsstäderna inte lyckas attrahera människor att vare sig stanna eller att flytta tillbaka. Det finns flera orsaker till detta, och en viktig orsak är bristen på arbete. Samtidigt har Tillväxtverket presenterat en utredning som visar på hur stor betydelse just turistnäringen har för landet ekonomi i stort, men också för att skapa sysselsättning framför allt för unga. Convoys projektidé tar fasta på detta och arbetar därför med att hitta lösningar som genom sin enkelhet bidrar till att skapa underlag för heltidsförsörjning för fler.

Andra organisationer och företag som deltog vid konferensen var Västerbottens idrottsförbund, Inlandståg, Företagarna, Visit Sapmi/SSR, Handelskammaren, Almi, Västerbottens Turism, Akademi Norr, Umeå regionen, Hushållningssällskapet, Skellefteå regionen, VIA, Vasek, LRF, Swedish Lapland, JHT, Sagavägen, Visit Helgeland, Blå Vägen, Region Västerbotten, Skogsriket m. fl.

Convoy medverkade inom ramen för projekt Flexibelt entreprenörskap, finansierat av EU:s regionala fond, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten.