Convoy Egenanställning

UPPDRAG SOLNA

Projektledare / verksamhetsutvecklare nivå 4

Klicka Läs mer för att se detta och fler aktuella IT-uppdrag i Solna

Projektledare / Verksamhetsutvecklare nivå 4

Omfattning (% eller timmar): 100%

Startdatum: 2018-02-13

Slutdatum: 2018-12-31, option 12 mån

Arbetsuppgifter

Leda leveransteam inom större projekt

Delta i planerings- och uppföljningsaktiviteter hos projektet

Samverka med andra IT- och verksamhetsprojekt för att delta i planering och uppföljning av pågående aktiviteter

Rapportera framdrift, avvikelser och risker

 

Informationshantering och arkitektur, nivå 4 

Omfattning (% eller timmar): 100%

Startdatum: 2018-02-15

Slutdatum: 2018-08-31, option 6 mån

Erfarenhet av komplexa uppdrag inom informationshantering och arkitektur nödvändig

Bred kunskap inom IT för att kunna göra en så bra kartläggning som möjligt. Erfarenhet både från systemutveckling, IT drift och Enterprise Arkitektur är starkt önskvärd.

Projektet handlar om att göra en kartläggning, hitta förutsättningar, krav och alternativa lösningar för att avveckla ett gammalt hemmabyggt system som ska fasas ut.

Konsulten ska ha dokumenterad bra förmåga att förklara och kommunicera komplexa frågor och samband. Ha erfarenhet att kunna leda olika typer av möten och workshops med framgångsrikt

resultat. Konsulten förväntas på egen hand kunna driva arbetet med att ta fram process- och informationsmodelleringar, dvs. kunna beskriva vilket värde/affärsnytta som uppkommer samt vilken

information hanteras av vem och på vilket sätt och från detta kunna identifiera och beskriva för- och nack-delar med resp., scenario i direktivet. Då hela uppdraget kretsar kring informationshantering av

personuppgifter så är det givet att konsulten är väl bevandrad i detta område utan att behöva vara specialist på GDPR/PUL eller liknande. Då rekommenderat resultat kan innebära ett ersättande av

nuvarande system och dess innehåll, så bör man dessutom ha erfarenhet gällande frågor som uppkommer vid avveckling av ett system.

 

Testare nivå 4 

Placeringsort: Solna och Visby. Minst 2 dagar per vecka i Visby

Omfattning (% eller totalt antal timmar): 100 %

Startdatum är: 2018-02-15

Avropets slutdatum är: 2019-02-14, option 12 mån

Nytt javabaserat system ska utvecklas.

Vi söker en driven och erfaren testare. Huvudsakliga arbetsuppgifter är analys och design av systemtester och systemintegrationstester inkl. att granska och analysera krav utifrån ett testperspektiv och att producera testdata samt att exekvera tester och rapportera testresultat. Du är dessutom en van användare av HP ALM Quality Center (ALM QC). Du ska delta aktivt vid retrospektiv och sprintplanering och kommer utföra utforskande tester.

Vår tekniska miljö är i huvudsak RedHat Enterprise Linux, UNIX och Oracle-databaser. Huvudsakliga arbetsuppgifter, som den vi söker har minst 5 års praktisk erfarenhet av:

Analys och design samt genomförande av system- och systemintegrationstester

Granska och analysera krav utifrån testperspektiv

Förbereda och strukturera testdata

Genomföra system- och systemintegrationstester samt verifiera både funktionella krav och tekniska lösningar

Utvärdera testning samt identifiera fel och orsakssamband samt kommunicera resultat

Testadministration i ALM QC

Övriga verktyg vi använder är: Jenkins, ClearCase, Oracle SQL Developer