Flexibelt entreprenörskap är strukturerat i ett antal huvudaktiviteter. Dessa huvudaktiivteter ska bidra till uppfyllelsen av projektets mål. De ska även bidra till att projektet uppfyller de horisontella kriterier som ställts upp.

Huvudaktiviteter i projektet är:

  • Utveckling av nya idéer och entreprenörer
  • Samverkan regionalt, nationellt och internationellt
  • Samverkan inom organisationen
  • Information och kommunikation
  • Utveckling av strukturer och samverkanslösningar

 I menyn till vänster (Aktiviteter i projektet.) hittar du länkar till mer information om konkreta åtgärder som vi genomfört inom respektive område.