Projekt Flexibelt entreprenörskap ska arbeta med samverkan mellan egenanställda och deras organisationer på olika plan. Exempel på aktiviteter i projektet är Convoys och projektets initiativ att bjuda in till Egenanställningsdagen 2012, där vi även bidrog till att ett nationellt nätverk för egenanställningsföretag kunde bildas. Här hittar du exempel på delaktiviteter som genomförts eller som planeras i närtid.

Egenanställningsdagen 2012

Egenanställningsdagen 2012 startade som en inbjudan från Region Västerbotten, en av projektets finansiärer, att delta vid Regionens marknadsföringsevenemang på Grand hotell i januari-februari 2012. Projektet planerade och genomförde en heldag dit av projektet då kända egenanställningsföretag bjöds in.

Dagens "öppna" del innehöll en föreläsning om egenanställning som en paneldebatt mellan såväl riksdagsledamöter som en facklig representant  om egenanställning som koncept. Du kan läsa mer om Egenanställningsdagen samt se filmerna från dagen - föreläsningen och paneldebatten - på http://www.convoynorr.se/om-convoy/convoy-i-media.

Som avslutning på dagen bjöd Convoy och projektet in de närvarande 14 egenanställningsföretagen till en diskussion kring förutsättningarna för samverkan i någon form. Två former diskuterades - en mer formell branschorganisation och ett mer "lösligt" nätverk. Då de flesta av företagen träffade varandra för första gången upplevde de att en nätverksform var det bästa sättet att starta upp en samvekan. Vid mötet bildades därför Nätverket för Egenanställningsföretag. Projektet bidrog till att sätta upp en hemsida för Nätverket - http://egenanstallningsforetagen.se/.

 Studieresa till Apres-Ge

Tisdag 18 september startade projektet den studieresa till Apres-Ge, ett företag i Geneve som bland annat driver egenanställningsverksamhet, som planerats under våren och sommaren. Vi hade fått tips om detta företag av Energies Alternatives, det franska egenanställningsföretag som besöktes i samband med ett tidigare projekt. Båda dessa företag ingår i det europeiska nätverk som även Convoy är en del av.

Programmet för onsdagen innehöll presentationer och diskussioner om våra respektive verksamheter, samtal med egenanställda hos Apres-Ge och medverkan vid ett möte för entreprenörer som arrangerades på onsdagskvällen 19/9. Under torsdag morgon hade vi några timmar för möte med styrgruppen där vi diskuterade den information vi fått sedan ankomsten och hur vi upplevt besöket, innan vi på eftermiddagen åter träffade ledningen för Apres-Ge och genomförde en gemensam workshop för att förtydliga beskrivningarna av våra respektive verksamheter. Vid detta möte, som även diskuterade möjligheter till implementering av gemensamma idéer, deltog även representanter för Geneve "kommun", som är en av Apres-Ges partners. Fredagen var resdag och samtliga nådde lyckligt sina hemorter under fredagkvällen.

Några lärdomar från resan kan noteras redan nu - innan vi gjort en gemensam rapport. Till exempel kan nämnas den systematik de går tillväga med när de genomför sina insatser. Detta hänger delvis samman med att har tillgång till mer tid tillsammans med sina entreprenörer än vad vi har - eller har haft - möjlighet till hittills. Vi noterade också deras starka intresse för våra administrativa system och rutiner som innebär att det går mycket fortare för våra entreprenörer att komma igång med sina verksamheter än vad det gör för kollegorna i Geneve. De upplever också att deras hantering innebär svårigheter med t ex återredovisning till sina entreprenörer.

Vi kunde som avslutning konstatera att vi har ett gemensamt intresse av att ha fortsatta kontakter, då båda parter ser möjligheter att utveckla sina verksamheter genom att få nyttja varandras erfarenheter.