Convoy, eller Egenanställningsföretaget norr ekonomisk förening som är vårt formella namn lyder, är projektägare till Flexibelt entreprenörskap. Projektet drivs i samverkan med Coompanon och Hushållningssällskapet. Här hittar du information om hur vi har organiserat arbetet med projektet.

 

Projektägare Convoy (Egenanställningsföretaget norr ekonomisk förening)  
     
Projektpartners Coompanion  
  Hushållningssällskapet  
     
Projektfinansiering EU:s regionala fond  
  Länsstyrelsen Norrbotten  
  Region Västerbotten  
     
Projektledare Thomas Åberg, Convoy  
     
Projektmedarbetare Marie Sandström-Öhberg, Coompanion Västerbotten (Projektredovisning mm)  
  Helen Nilsson, Coompanion Västerbotten (Projektgrupp)  
  Malin Ylinenpää, Hushållningssällskapet (Projektgrupp)  
     
Övriga  Maud Sandberg Forsgren, Företagarna (Projektekonomi)  
     
Projektets styrgrupp Helena Zimmer, Hushållningssällskapet, ordförande  
  Thomas Hartman, Coompanion Västerbotten, v ordförande  
  Åse Blombäck, Hela Sverige ska Leva, Norrbotten  
  Torbjörn Halvardsson, Företagarna  
  Karin Scherdin, Länsbygderådet Västerbotten  
  Lars U Granberg, Coompanion Norrbotten