Projekt Flexibelt entreprenörskap är i huvudsak ett utvecklingsprojekt med inriktning på utveckling av idéer, entreprenörer, nätverk och samverkan som arbete med att påverka policies och regelverk. Projektet ska också informera om egenanställningskonceptet och Convoy som konceptbärare. Du hittar exempel på aktiviteter inom huvudaktiviteten Information och kommunikation här.

Informationsmöten och föreläsningar

Inom projektets ram genomförs informationsinsatser av olika slag. Exempelvis

  • anordnar vi informationstillfällen vid universiteten i regionen där vi informerar studenter om konceptet,
  • vi möter företagare och organisationer och informerar om egenanställning som koncept och som en metod att lösa kompetensproblem och
  • vi möter enskilda som har ett behov av att hitta en enkel form för att utveckla och kommersialisera sina kompetenser - och att få göra det på ett just sätt

Skriftligt material

Projektet skapar regelbundet enkla informationsmateral som flygblad anpassade till en specifik informationssituation, bildspel som används vid presentationen mm, mm

Just nu planeras för en ny folder med information om konceptet.

Annonsering

 Projektet ska arbeta med att sprida kännedom om egenanställning som koncept och Convoy som konceptbärare. Ett sätt att göra det är att annonsera. Projektet har annonserat i länstidningarnas webbutgåvor i Norr- och Västerbotten. Syftet med annonserna är att lyfta fram goda exempel på egenanställda entreprenörer, och sådana har vi hittat hos Convoy.