Projektet arbetar med de fem huvudaktiviteter som redovisats ovan för att uppnå projektets mål. Utöver de traditionella målen ska projektet också arbeta med andra typer av mål, som de horisontella kriterier som ställts upp för projektet. Här kan du läsa mer om vårt arbete med att uppfylla övriga typer av mål för projektet.

Jämställdhet

  • Vår ambition är att projektets styrgrupp, referensgrupper och projektorganisationen ska bestå av minst 40 % män
  • Vi strävar efter att lika antal kvinnor som män deltar i projektaktiviteter
  • Vi strävar efter lika antal kvinnor som män startar nya verksamheter
  • Aktiviteter som utformas i projektet ska utformas så att de främjar både kvinnors och mäns entreprenörskap

Integration

  • Företrädare för projektet ska medverka med information till personer med en utländsk bakgrund vid minst fem tillfällen

Det ska finnas en kontaktperson till den samiska gruppen som kan fungera som länk mellan verksamheten och samiska entreprenörer med affärsidéer. Deltagande i projektet ska spegla det geografiska områdets etniska och kulturella mångfald.

Miljö

  • Samtliga egenanställda ska ha kunskaper om hur de kan certifiera sig med en miljöcertifiering inom sitt område
  • Det ska finnas en övergripande miljöpolicy för verksamheten när projektet är slut

Projektet och Convoy ska bidra till entreprenörerna med ett ökat miljömedvetande genom rådgivning och kompetensutveckling så att verksamheterna kan bedrivas med minimal miljöbelastning.