Huvudaktiviteten "Utveckling av nya idéer och entreprenörer" omfattar många olika typer av aktiviteter. Det handlar om såväl affärsutvecklingskoncept som mentorskap och om samverkan. Du hittar några exempel på aktiviteter här.

Affärsutvecklingskoncept

En av erfarenheterna av att driva egenanställningsföretaget Convoy är att flera av de egenanställda har behov av stöd för utveckling av sina affärsidéer, tjänster och hur de kommunicerar med omvärlden för att nämna några exempel. Då de egenanställda vi mött ofta är människor som driver sin verksamhet på sidan om en ordinarie syssla, så har man inte intitialt självklart sett behovet av att arbeta så rationellt och konsekvent som den som ska driva en verksamhet för att överleva på intäkterna fullt ut måste göra. 

I det koncept för affärsutveckling för egenanställda som Convoy nu börjar utveckla tar vi hänsyn till de egenanställdas olika förutsättningar. Vi bygger ett koncept med föreläsningar som direktsänds på nätet och som sedan finns kvar att titta på för den som vill gå tillbaka och friska upp minnet. Internt inom Convoy utvecklar vi dessutom mallar och stödmodeller som de anslutna kan hämta hem som stöd i sina affärer.

Mentorskap

Även när det gäller mentorskapet har vi sett behov av att utveckla en egen modell som tar hänsyn till de egenanställdas förutsättningar. 

Samverkan

Vi tror att nätverkande och samverkan mellan verksamheter leder till fler och bättre affärer. Därför är nätverksbyggande, nätverkande och samverkan viktigt för den som ska bedriva en verksamhet.

Vi arbetar inom ramen för projekt Flexibelt entreprenörskap med såväl nätverksträffar som konferenser för att skapa arenor där egenanställda kan mötas, lära känna varandrea och varandras verksamheter och utifrån det skapa nya konstellationer som kan leda till nya affärer.

Webbinarier

Inom ramen för projektet testar Convoy möjligheterna att genomföra nätverksträffar och insatser för utveckling av egenanställda genom att sända webbsända arrangemang via Convoys hemsida. Under våren kommer egenanställda att erbjudas att delta vid olika arrangemang som sänds live, med möjlighet att kommunicera med varandra och eventuella föreläsare, direkt eller via mail. Frågeställningar som dyker upp ska kunna besvaras under sändningen. De olika arrangemangen finns sedan kvar och är möjliga att se igen på hemsidan.